งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช

ทีมงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย => ระเบียบปฏิบัติ => ข้อความที่เริ่มโดย: sipts ที่ วันที่ 02 เดือน ธันวาคม ปี 2016, เวลา 10:39:49 น.

หัวข้อ: ระเบียบการลงโทษ กรณีไม่ขึ้นปฏิบัติงานและไม่เข้าอบรม
เริ่มหัวข้อโดย: sipts ที่ วันที่ 02 เดือน ธันวาคม ปี 2016, เวลา 10:39:49 น.
ระเบียบการลงโทษ กรณีไม่ขึ้นปฏิบัติงานและไม่เข้าอบรม