แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sipts

หน้า: 1 ... 19 20 [21]
301
ตารางการปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ วันที่ 29 เม.ย.56 - 12 พ.ค. 56

302
คลินิกพิเศษฯ MESSENGER / ตารางการปฏิบัติงาน คลินิกพิเศษฯ MESSENGER เดือน พฤษภาคม 2556
« เมื่อ: วันที่ 27 เดือน เมษายน ปี 2013, เวลา 11:53:04 น.  »
ตารางการปฏิบัติงาน คลินิกพิเศษฯ MESSENGER  เดือน พฤษภาคม 2556303
ตารางการปฏิบัติงาน คลินิกพิเศษ วันที่ 29 เม.ย. 56 - 5 พ.ค. 56
เป็นต้นฉบับกรุณาดูตัวจริงอีกครั้งอาจมีการแก้ไข
มิฉะนั้นอาจขาดเวรได้
และงานเคลื่อนย้ายถือว่าเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ต้องลงทะเบียนก่อนและได้รับอนุมัติก่นนะครับถึงจะสามารถเห็นภาพตารางเวรได้ครับ

ดูตารางเวรแล้วลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับต่อไปจะปิดให้ดูเฉพาะพนักงานของงานเคลื่อนย้ายเท่านั้นนะครับถ้าเข้าหรือลงทะเบียนไม่ได้ ติดต่อที่ เบอร์ 7342 สำนักงาน ครับ

หน้า1

หน้า2

หน้า3

304
ตารางการปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป(ตารางเวร OPD) วันที่  28  เมษายน  56 - 12 พฤษภาคม 56
เป็นต้นฉบับกรุณาดูตัวจริงอีกครั้งทุกๆวัน อาจมีการแก้ไข และต้องตรวจสอบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยนะครับ
มิฉะนั้นอาจขาดเวรได้และถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ของตนเอง

ต้องลงทะเบียนก่อนและได้รับอนุมัติก่นนะครับถึงจะสามารถเห็นภาพตารางเวรได้ครับ

ดูตารางเวรแล้วลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับต่อไปจะปิดให้ดูเฉพาะพนักงานของงานเคลื่อนย้ายเท่านั้นนะครับถ้าเข้าหรือลงทะเบียนไม่ได้ ติดต่อที่ เบอร์ 7342 สำนักงาน ครับ
หน้า1

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8


ตารางหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติประจำวัน
หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7 (หน้าที่ 125)

หน้า 8 (หน้าที่ 125)
305
ตารางปฏิบัตหน้าที่ INVOICE / ตารางการปฏิบัติงาน INVOICE 108 เดือน พฤษภาคม 2556
« เมื่อ: วันที่ 26 เดือน เมษายน ปี 2013, เวลา 09:57:43 น.  »
ตารางการปฏิบัติงาน INVOICE 108 เดือน พฤษภาคม 2556ดูภาพขยาย306
ตารางการปฏิบัติงาน คลินิกพิเศษ วันที่ 22 -28 เม.ย. 56
เป็นต้นฉบับกรุณาดูตัวจริงอีกครั้งอาจมีการแก้ไข
มิฉะนั้นอาจขาดเวรได้
และงานเคลื่อนย้ายถือว่าเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ต้องลงทะเบียนก่อนและได้รับอนุมัติก่นนะครับถึงจะสามารถเห็นภาพตารางเวรได้ครับ

ดูตารางเวรแล้วลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับต่อไปจะปิดให้ดูเฉพาะพนักงานของงานเคลื่อนย้ายเท่านั้นนะครับถ้าเข้าหรือลงทะเบียนไม่ได้ ติดต่อที่ เบอร์ 7342 สำนักงาน ครับ

หน้า1

หน้า2

หน้า3

หน้า: 1 ... 19 20 [21]